Zeleni dostop v Celju v okviru EU Zelenega tedna - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Zeleni dostop v Celju v okviru EU Zelenega tedna

zeleni dostop
Nina Erjavec Ceglar, Laura Vrbnjak, Janja Repar in Damjana Golob Lavrič. Vir: Laura Resnik

Včeraj smo v Celju na Krekovem trgu 3 v prostorih Zavoda Celeia Celje organizirali trajnostni dogodek z naslovom Zeleni dostop v okviru evropskega Zelenega tedna (European Green Week). Na seminarju so različni deležniki predstavili pomen dostopnosti in izzive, s katerimi se srečujejo osebe z oviranostmi.

Dogodek je ponudil koristne informacije za osebe z oviranostmi, organizacije, ki jih zastopajo, podjetja, ki se ukvarjajo z dostopnostjo, turistične delavce in javne uslužbence. Damjana Golob Lavrič iz Zavoda Brez ovir je razložila: »Zavod Brez ovir kot soudeleženec evropskega Zelenega tedna – pobude, ki izpostavlja pomen zelene infrastrukture, urbanega transporta, izobraževalnih smernic, izobraževanja starejših in preoblikovanja veščin – je v Celju izpostavil pomen EU standarda DfA. Standarda, ki zagotavlja vključevanje oseb z oviranostmi v vsakdanje življenje, vseživljenjsko izobraževanje in kvalitetno preživljanje prostega časa v osebam z oviranostmi dostopnem okolju in prilagojenimi storitvami. Partnerjem dogodka se zahvaljujemo za sodelovanje.«

celje
Damjana Golob Lavrič in Laura Vrbnjak. Vir: Laura Resnik

Pomen dostopnega okolja za vse

Gibalno ovirana uporabnica Laura Vrbnjak je poudarila pomen dostopnosti grajenega okolja in storitev za ljudi z oviranostmi: »Moti me, ker javni prevoz ali določene kulturne institucije, kot so gledališča, še vedno niso dostopne. Vidim percepcijo ljudi, ki urejajo te tehnične stvari, kot so invalidska dvigala. Oni pri načrtovanju vzamejo dimenzije navadnega ročnega invalidskega vozička, zato je prostor dostikrat preozek. Večina vozičkov na motorni pogon ima večje dimenzije, kar bi morali upoštevati pri načrtovanju. Invalidnost je multidimenzionalna.«

eu green week
Janja Repar je predavala o dostopnem turizmu. Vir: Laura Resnik

Samostojna podjetnica Janja Repar je na predavanju pojasnila pomen dostopnega turizma: »Osebe z oviranostjo niso samo gibalno ovirani, so zelo široka skupina ljudi, ki raste na 20 % svetovnega prebivalstva, kar ni niti slučajno zanemarljiv odstotek. Hočemo biti vključujoča družba, zato bi morali turistični ponudniki prilagoditi svojo ponudbo osebam z različnimi oviranostmi in podati več jasnih informacij o tem, kako je lokacija dostopna. Če imajo te osebe dobre informacije, lahko presodijo, ali je neka ponudba dostopna tudi za njih.«

razvojna agencija
Nina Erjavec Ceglar iz Razvojne agencije Savinjske regije (RASR). Vir: Laura Resnik

Socialno podjetništvo kot odgovor na izzive sodobne družbe

Nina Erjavec Ceglar iz Razvojne agencije Savinjske regije (RASR) je zbranim predstavila projekt BODI SOC in razjasnila pomembnost socialnega podjetništva: »Socialna podjetja s svojim delovanjem odgovarjajo na težave v družbi in ustvarjajo neko družbeno korist. Pripomorejo tudi k aktivnem reševanju raznih okoljevarstvenih, gospodarskih in družbenih problemov ter zagotavljajo nova delovna mesta in vključevanje ranljivih skupin ljudi. Namen socialnega podjetništva ni zaslužek, temveč trajnostno upravljanje neke dejavnosti in spodbujanje pozitivnih družbenih učinkov.«

Nazaj