Tehnični pripomočki za gluhe in naglušne - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Tehnični pripomočki za gluhe in naglušne

tehnični pripomočki
Poleg slušnega aparata imate na voljo tudi druge tehnične pripomočke. Vir: Freepik.

Gluhi, naglušni in gluhoslepi imajo močno ovirano komuniciranje in vključevanje v družbo. Z uporabo sodobnih tehnologij pa lahko te ovire v veliki meri odpravijo, saj je uporabnikom v pomoč veliko različnih izdelkov. V nadaljevanju navedeni tehnični pripomočki so ustrezni za sofinanciran nakup s pomočjo vrednotnice.

Pogoje za pridobitev tehničnih pripomočkov natančneje ureja Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki daje naglušnim, gluhim in gluhoslepim pravico do uveljavljanja subvencije za določene tehnične pripomočke. Do sofinanciranja pripomočkov za gluhe oz. naglušne so upravičene tiste osebe, ki imajo najmanj 80 % izgube sluha po Fowlerju, so državljani Republike Slovenije ali tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Upravičenci morate izpolniti vlogo za uveljavljanje tehničnega pripomočka, ki jo lahko pošljete po pošti ali oddate osebno na izbrano upravno enoto.

Najnovejši seznam subvencioniranih pripomočkov za gluhe in naglušne ter osebe s kombinirano izgubo sluha in vida:

Elektronska varuška – pogoji za pridobitev so nad 80 % okvara sluha po Fowlerju, izjava o predvidenem datumu rojstva otroka, ki jo vlagatelj lahko vloži največ 30 dni pred predvidenim rojstvom oz. eno leto po rojstvu otroka.

Svetlobni hišni zvonec/videofon. Vir: www.zveza-gns.si.

Svetlobni hišni zvonec z alarmom – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinirana izgube sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Videofon – pogoj za uveljavljanje je nad 95 % okvara sluha po Fowlerju.

FM-sistem – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 15 let in pravica do uporabe slušnega aparata. Upravičenec lahko na podlagi izvedenskega mnenja dobi TP-0004 ali TP-0005.

FM-sistem, prilagojen za osebe s slušnim vsadkom – potrebujete potrdilo o slušnem vsadku, starost osebe mora biti najmanj 5 let.

Indukcijska zanka za TV ali brezžična slušalka ali prenosna slušna zanka – za osebe z nad 80 % okvaro sluha po Fowlerju, ki imajo pravico do uporabe slušnega aparata ali potrdilo o polževem vsadku.

Pametna zapestna ročna ura, vibracijska – pogoj za pridobitev je nad 90 % okvara sluha po Fowlerju, starost najmanj 7 let.

Telefonski aparat z ojačevalnikom – za ljudi z nad 80 % okvaro sluha po Fowlerju in pravico do uporabe slušnega aparata.

Svetlobni/zvočni indikator, budilka – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote oz. slabovidnosti; starost najmanj 7 let. Upravičenec lahko izbira med TP-0009 ali TP-0010.

Vibracijska budilka ima zelo močan vibracijski alarm in glasno zvonjenje. Vir: www.audiobm.si.

Vibracijska ura, budilka – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinacija izgube sluha in vida, kar pomeni najmanj 50-odstotna okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote; starost osebe je najmanj 7 let. Upravičenec lahko izbira med TP-0009 ali TP-0010.

Baterije za slušni vsadek ali polnilni akumulator – pogoj za uveljavljanje je potrdilo o slušnem vsadku.

Govoreča zapestna ura z vibratorjem – hkratna kombinacija izgube sluha in vida, kar pomeni najmanj 50 % okvaro sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote in slabovidnosti.

Prenosna tipkovnica za gluhoslepe osebe – za osebe s hkratno kombinirano izgubo sluha in vida ter najmanj 50 % okvaro sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote oz. slabovidnosti; če je starost osebe najmanj 7 let.

Magnetna tabla z izbočenimi črkami – hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Govoreči indikator svetlobe in barv – 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; starost upravičenca je najmanj 7 let.

Prenosna elektronska lupa – 1., 2., 3. ali 4. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, torej najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; starost najmanj 6 let oz. vpis v prvi razred osnovne šole.

Programski vmesnik za uporabo osebnega računalnika za slepe osebe – 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije).

Programski vmesnik za osebni računalnik za povečavo in branje – 1., 2., 3. ali 4. kategorija slepote in slabovidnosti, hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 80 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (za gluhoslepe osebe potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije); starost najmanj 6 let oz. vpis v prvi razred osnovne šole. Upravičenec s 4. kategorijo slepote ali gluhoslepa oseba lahko izbere TP-0024 ali TP-0026.

Računalnik lahko uporabljajo tudi slepe ali gluhe osebe. Vir: www.diopta.si.

Mobilni telefon – nad 95 % okvara sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, to pomeni najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj 7 let; potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (pri okvari sluha izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika ali potrdilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije). Upravičenec lahko izbira med TP-0028 ali TP-0029 ali TP-0030.

Tablični računalnik – nad 95 % okvara sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti, starost najmanj 7 let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (pri okvari sluha izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika ali potrdilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; za slepe in slabovidne osebe potrdilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije).

Prenosni ali namizni računalnik – nad 95 % okvara sluha po Fowlerju; 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti; starost najmanj 7 let, potrdilo o usposobljenosti za uporabo pripomočka (pri okvari sluha izkaznica o priznani pravici do uporabe slovenskega znakovnega jezika ali potrdilo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije; za gluhoslepe osebe pa potrdilo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN ali Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije). Upravičenec lahko izbira med TP-0028, TP-0029 ali TP-0030.

Dodatna oprema za prenos signala dima, ki omogoča prilagojen način opozarjanja na prisotnost dima in ogljikovega monoksida v prostoru – pogoj za pridobitev je nad 80 % okvara sluha po Fowlerju.

Javljalnik za dim s prenosom signala alarma – za osebe z nad 80 % okvaro sluha po Fowlerju.

Sistem za prenos alarma ogljikovega monoksida ali požara za mobilni telefon – pogoj za pridobitev je nad 80 % okvara sluha po Fowlerju.

Prenosni ojačevalnik oz. slušna zanka za mobilni telefon s kabelsko in bluetooth povezavo – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju in pravica do uporabe slušnega aparata ali potrdilo o polževem vsadku.

Javljalnik ogljikovega monoksida (CO) – pogoj za uveljavljanje tega pripomočka je nad 80 % okvara sluha po Fowlerju.

Taktilni (vibracijski) pozivnik – hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Zapestni sprejemnik – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, to pomeni najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju ter 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Posteljni “stresalnik” – nad 80 % okvara sluha po Fowlerju; hkratna kombinirana izguba sluha in vida, in sicer najmanj 50 % okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti.

Nazaj