RAZISKUJEMO ZAKONODAJO: vse o prilagoditvi vozila - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

RAZISKUJEMO ZAKONODAJO: vse o prilagoditvi vozila

prilagoditve vozila
Financiranje prilagoditve vozila se v določenih primerih zagotovi v celoti. Vir: Freepik.

Gibalno oviran invalid lahko enkrat na šest let uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve vozila, ki znaša 85 % cene predelave. V določenih primerih – ko je invalid prejemnik denarne socialne pomoči ali ima status invalida po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb – se zagotovi financiranje prilagoditve vozila v celoti. Pri nakupu novega prilagojenega vozila pa se invalidu zagotovijo sredstva v višini 85 % vrednosti razlike med ceno enakega tipa novega neprilagojenega vozila in novega prilagojenega vozila.

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) predpisuje sofinanciranje prilagoditve vozila gibalno oviranim osebam, ki lahko vozilo upravljajo sami, ter invalidom, ki sami sicer ne upravljajo vozila, je pa prilagoditev nujno potrebna za vstop invalida v vozilo in varno vožnjo. Čeprav je v 21. členu zakona določeno, da lahko invalid uveljavlja to pravico enkrat na šest let, se lahko v določenih primerih ta doba skrajša. Izjemoma se namreč invalidu odobri plačilo stroškov prilagoditve vozila pred potekom šestih let, če dokaže, da je prilagoditev nujna zaradi nastanka nove invalidnosti, poslabšanja invalidnosti oz. zaradi uničenja obstoječega prilagojenega vozila.

Kakšen je postopek pridobitve sofinanciranja?

Postopek in pogoje, po katerih invalidna oseba pridobi pravico do prilagoditve vozila, poleg 22. člena uredbe ZIMI podrobneje ureja Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. V pravilniku je torej zapisan celoten postopek, določen pa je tudi cenik in seznam 54 različnih možnih prilagoditev vozila. Vse se začne z oddajo vloge na upravno enoto. Ko upravna enota prejme vlogo upravičenca, v 15 dneh zaprosi izvedenca posameznika (če gre za enostavno prilagoditev) ali Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (v primeru zahtevnejših prilagoditev), da pripravi načrt predelave vozila oz. ugotovi, ali ima novo prilagojeno vozilo prilagoditve, ki jih upravičenec potrebuje.

Na voljo imate veliko različnih prilagoditev vozila. Vir: Freepik.

Za katere predelave osebnih vozil torej lahko pridobite sofinanciranje? Prilagoditve s seznama vseh možnosti predelav vozila, v katerem so določene tudi cenovne vrednosti za posamezni poseg, bi lahko razdelili v tri kategorije:

– predelave za upravljanje vozila,

– prilagoditve vrat in sedežev,

– pripomočki ter naprave za vstop in izstop v vozilo.

Upravičenec po izdelavi načrta prejme odločbo o prilagoditvi ter vrednotnico, s katero je upravičen do finančne pomoči pri plačilu prilagoditve. Izdelan in finančno ovrednoten načrt prilagoditve vozila, inštitut najpozneje v 30 dneh od prejema vloge pošlje upravni enoti. Za izvedbo vsake prilagoditve vozila, do katere je upravičenec upravičen, upravna enota izda samostojno vrednotnico, ki jo mora upravičenec unovčiti najpozneje v enem letu po njeni izdaji. Po sami prilagoditvi pa sledi še zapisnik o ustreznosti opravljene prilagoditve vozila, šele nato sledi izdaja računa za prilagoditev vozila.

Izvajalec prilagoditve vozila invalidu izda račun za izvedene prilagoditve vozila. Kopijo računa prilagoditve vozila posreduje upravni enoti, ki je vrednotnico izdala. Kopiji računa je dolžan priložiti tudi originalne vrednotnice za plačilo stroškov prilagoditev vozila ter potrdilo zunanjega izvedenca (zapisnik) o ustreznosti in pravilnosti izvedene prilagoditve.

Na tej povezavi najdete vlogo za uveljavljanje pravice do prilagoditve vozila ali sofinanciranja nakupa novega prilagojenega vozila; izpolnjen obrazec lahko oddate osebno ali ga po navadni pošti pošljete na upravno enoto in tako začnete postopek.

Nazaj