Kako pridobiti parkirno karto za invalide? - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Kako pridobiti parkirno karto za invalide?

Invalidska parkirna karta
Parkirna karta za invalide. Vir: Pravno-informacijski sistem RS.

Na parkirnem mestu za invalide lahko parkirajo osebe, ki imajo svoje vozilo označeno z veljavno parkirno karto. Vsi upravičenci pridobijo parkirno karto na pristojni upravni enoti z oddajo vloge in ustreznimi dokazili o svoji invalidnosti.

Pogoji in postopek za pridobitev parkirne karte so podrobneje zapisani v 66. in 67. členu Zakona o pravilih cestnega prometa  (ZPrCP) in v Pravilniku o parkirni karti. Poleg upravičenca invalida sme parkirno karto uporabljati tudi spremljevalec, ki vozi ali spremlja invalidno osebo, če je ta imetnik parkirne karte in sama ne vozi motornega vozila. Karto je treba za čas parkiranja vozila namestiti na vidno mesto, in sicer na levi notranji strani vetrobranskega stekla.

Parkirno karto se lahko izda naslednjim upravičencem:

– osebam, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih oz. zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro;

– osebam z multiplo sklerozo;

– osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30 % telesno okvaro;

– težje duševno prizadetim osebam, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;

– osebam, ki imajo najmanj 90 % telesno okvaro zaradi izgube vida;

– mladoletnim osebam, ki so težko telesno ali duševno prizadete oz. so zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju;

invalidi dobijo parkirno karto
Parkirna karta za delavce socialnih, zdravstvenih služb in invalidskih organizacij. Vir: Pravno-informacijski sistem RS.

– zdravstvenim službam, socialnim službam in invalidskim organizacijam, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje.

Izpolnjeni vlogi za izdajo, vpis sprememb ali nadomestitev parkirne karte za invalide priložite odločbo o invalidnosti oz. potrdilo izbranega zdravnika in dve fotografiji, velikosti 35 krat 45 mm. Vlogo z dokazili nato odnesite na najbližjo upravno enoto, kjer vam bodo izdali parkirno karto z neomejeno veljavnostjo.

Do parkirne karte, namenjene parkiranju na označenih invalidskih parkirnih mestih, so upravičeni tudi delavci socialnih služb in invalidskih organizacij ter zdravstveno osebje. Vlogo za pridobitev tovrstne parkirne karte upravičenci prav tako vložijo na upravno enoto, zahtevi pa je potrebno priložiti dokazila o statusu organizacije oz. zavoda in pogodbo o uporabi vozila v službene namene.

Gibalno ovirana oseba potrebuje prostor ob parkiranem vozilu (rumeno polje) za izstop ali vstop v vozilo. Vir: Društvo Moja pot.

Neupravičeno parkiranje

Na označenih parkirnih mestih za invalide se žal še vedno pogosto znajdejo vozila, ki niso upravičena do tamkajšnjega parkiranja. Težave se pojavljajo tudi pri spoštovanju dodatnega prostora ob parkiranem vozilu (rumeno polje), ki ga gibalno ovirana oseba potrebuje za izstop ali vstop v vozilo. Na ta problem opozarjajo tudi v Društvu za mobilnost invalidov Moja pot, in sicer z akcijo Pomisli, predno (za)parkiraš. Čeprav se stanje v družbi postopno izboljšuje, raziskave na terenu še vedno kažejo na pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti do invalidnih oseb, zato pozivamo vse, da spoštujejo parkirne označbe in kulturo parkiranja.

Nazaj