Izobraževalna delavnica o dostopnosti za Turizem Ljubljana - Brez ovir

Opozorilo!

Mobilna verzija strani še ni na voljo!

Prosimo oglejte si stran na računalniku oz. večjem zaslonu.

Najprej moramo končati DESKTOP verzijo,

nato pa se lotimo izdelave prilagojenih

prikazov za mobilne naprave!

Hvala za razumevanje.

Izobraževalna delavnica o dostopnosti za Turizem Ljubljana

izobraževalna delavnica
Izvedli smo izobraževalno delavnico za strokovno javnost o rezultatih izvedene raziskave. Vir: Turizem Ljubljana

Na povabilo Turizma Ljubljana smo včeraj izvedli predstavitev naše raziskave dostopnosti turistične infrastrukture za gibalno ovirane, slepe in slabovidne ter osebe z motnjami in izgubo sluha, ki smo jo v preteklem letu opravili na območju regije Osrednje Slovenije.

S projektom izboljšanja univerzalne dostopnosti turistične infrastrukture v Ljubljani in osrednjeslovenski regiji smo začeli leta 2022. V okviru projekta je ekipa iz Zavoda Brez ovir na terenu pregledala in ocenila, kako dobro je v resnici prilagojena ter gibalno oviranim dostopna turistična ponudba v Mestni občini Ljubljana in bližnji okolici. V raziskavo smo vključili preko 250 turističnih objektov, med katerimi smo se osredotočili na tri vrste javnih objektov, in sicer gostinske lokale, namestitvene objekte ter turistične znamenitosti.

Izobraževalna delavnica

V ponedeljek, 13. 11. 2023, so strokovnjaki za dostopnost iz Zavoda Brez ovir v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori izvedli izobraževalno delavnico za strokovno javnost o rezultatih izvedene raziskave. Predstavili so ključne ugotovitve obsežne raziskave o dostopnosti turističnih objektov v omenjeni regiji in primere dobrih praks. Izpostavili so tudi, kako naj bi bila urejana dostopnost posameznih objektov in kaj je potrebno upoštevati pri posamezni prilagoditvi. Predstavitev sta izvedla Janja Skvarča in Pero Maksimović iz Zavoda Brez ovir.

turizem ljubljana
Predstavitev sta izvedla Janja Skvarča in Pero Maksimović iz Zavoda Brez ovir. Vir: Turizem Ljubljana

Janja Skvarča iz Zavoda Brez ovir ugotavlja: »Najbolj urejena je dostopnost za gibalno ovirane. Na področju dostopnosti za slepe in slabovidne so daleč v ospredju kulturne ustanove, namestitveni in gostinski objekti pa imajo še veliko možnosti za izboljšave. Za gluhe in naglušne osebe pa je v večini najslabše urejeno. Pri objektih, kjer dostopnost ni urejena, je pogost razlog nepoznavanje problematike dostopnosti ali pa kulturnovarstvena zaščita stavbe in s tem omejene možnosti urejanja.«

Pero Maksimović iz Zavoda Brez ovir izpostavlja: »Čeprav je dostopnost turistične ponudbe potrebna le za nekatere skupine oviranih ljudi, je koristna za vse. Turističnim ponudnikom smo tako po izvedenih strokovnih terenskih pregledih predlagali zakonsko utemeljene rešitve za izboljšanje dostopa, kjer smo zaznali pomanjkljivosti. Vsi objekti, vključeni v analizo, so tako pridobili priporočila za izboljšanje dostopnosti, ki so se jih tudi že lotili urediti.«

Decembra leta 2025 se izteče zakonski rok za prilagoditev objektov invalidom, ki ga določa Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, katerega namen je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidov. Za zagotavljanje enakih možnosti so načrtovane dejavnosti, s katerimi se bo omogočilo, da so različni deli družbe in okolja, kot so javne službe, grajeno okolje, blago in storitve, namenjene javnosti, informacije ter komunikacije dostopni vsem.

Nazaj